Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych - Szkoły Branżowej I Stopnia

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022: 1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2022 r.
 • Zakończenie I semestru: 14 stycznia 2022 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 12 stycznia 2022 r.
 • Ferie zimowe: 17 - 28 stycznia 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: – 14 - 19 kwietnia 2022 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 15 czerwca 2022 r.
 • Zakończenie II semestru: 24 czerwca 2022 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
 • Egzaminy czeladnicze: od 1 września 2022 r.
 • Egzaminy OKE: 2 - 7 czerwca 2022 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 17 czerwca 2022.
 • Rekolekcje wielkopostne: dokładny termin będzie ustalony w porozumieniu z organizatorem.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego